התפריט שלנו

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

PIZZA

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Napolitana
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Cold

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

SPECIALS

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

SEA

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

Sodas

$4

Coca cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Nectar Soda, Salient Fizz

Tea

$6

Green, Red, Black, Yellow, White Warm & Hot

Juices

$3

Orange, Apple, Vegetable, Strawberry, Blackberry, Lime

Water

$1

Tap, Distilled, Reverse Osmosis

PIZZA

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Napolitana
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Cold

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

SPECIALS

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

SEA

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

Sodas

$4

Coca cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Nectar Soda, Salient Fizz

Tea

$6

Green, Red, Black, Yellow, White Warm & Hot

Juices

$3

Orange, Apple, Vegetable, Strawberry, Blackberry, Lime

Water

$1

Tap, Distilled, Reverse Osmosis

PIZZA

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Napolitana
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Cold

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

SPECIALS

Pizza Al Tartufo
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Bianca
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Pizza Margarita
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

SEA

Shrimp Cocktail
85 Nis

A little shrimp, a little cocktail served on ice

Smoked Tuna
54 Nis

Spanish smoked tuna served with bread and ail olio

Foie Gras
54 Nis

Foie gras de canard served with toasted bread and conficture

Calamari Salad
105 Nis

Green salad mixed with calamari and humus

Sodas

$4

Coca cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Nectar Soda, Salient Fizz

Tea

$6

Green, Red, Black, Yellow, White Warm & Hot

Juices

$3

Orange, Apple, Vegetable, Strawberry, Blackberry, Lime

Water

$1

Tap, Distilled, Reverse Osmosis