להזמנות: 03-6935151 או אונליין

נגישות במקום:
חנייה נגישה: כן
כניסה נגישה: כן
מערכת שמע: כן
שירותים נגישים: כן
כניסה עם חיית שירות: כן
פרטי רכז נגישות:
אייל נתנס, טל: 03-6935151, אי מייל: office@toto-rest.co.il